بایگانی برچسب ها: خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی مقدمه خشونت خانوادگی[۱]پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند  سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .می توان از مشکل دختران فراری و افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد .به احتمال زیاد شرایط زندگی در ...

ادامه مطلب