بایگانی برچسب ها: خصوصيات عمده معماري ايلخانيان

دانلود پروژه معماری ایران اسلامی دردوره مغول

دانلود پروژه معماری ایران اسلامی دردوره مغول

معماری ایران اسلامی دردوره مغول فهرست مطالب مقدمه۱ معماری ایران و آسیای مرکزی در دوره ایلخانیان تا عصر تیموری۳ معماری در دوره ایلخانیان۷ خصوصیات عمده معماری ایلخانیان۲۲ معماری مذهبی و تدفینی۲۹ معماری غیر مذهبی۳۳ تزئین معماری۳۴ طبقات ابنیه۳۵ رابطه ابنیه با محل آن۴۱ خصوصیات ساختمان۴۸ شالوده۴۸ پلکان۴۹ طاقها۴۹ گنبدها۶۰ خصوصیات نقشه۷۱ طاقنماها۷۱ پاطاق و مقرنس۷۳ محرابها۷۸ ظرافت عناصر ساختمانی۸۱ هنر گچبری دوره ایلخانی۸۶ هنر آجرکاری دوره ایلخانی۸۶ شیوه ها و ...

ادامه مطلب