بایگانی برچسب ها: خصوصيات عمده معماري ايلخانيان

دانلود پروژه معماری ایران اسلامی دردوره مغول

دانلود پروژه معماری ایران اسلامی دردوره مغول

معماری ایران اسلامی دردوره مغول فهرست مطالب مقدمه1 معماري ايران و آسياي مركزي در دوره ايلخانيان تا عصر تيموري3 معماري در دوره ايلخانيان7 خصوصيات عمده معماري ايلخانيان22 معماري مذهبي و تدفيني29 معماري غير مذهبي33 تزئين معماري34 طبقات ابنيه35 رابطه ابنيه با محل آن41 خصوصيات ساختمان48 شالوده48 پلكان49 طاقها49 گنبدها60 خصوصيات نقشه71 طاقنماها71 پاطاق و مقرنس73 محرابها78 ظرافت عناصر ساختماني81 هنر گچبري دوره ايلخاني86 هنر آجركاري دوره ايلخاني...

ادامه مطلب