بایگانی برچسب ها: خصوصيات فاضلاب تصفيه شده

دانلود مقاله تصفيه و پساب صنعتي

دانلود مقاله تصفيه و پساب صنعتي

تصفيه و پساب صنعتي فهرست مطالب: مقدمه 1 2- منابع و مقادير توليد فاضلاب 2 2-2 فاضلاب های انساني تولید شده: 3 4-1- كيفيت پساب خروجي: 5 برداشتهاي كلي: 6 مواد آلي قابل تجزيه بيولوژيكي: 10 مواد غذایی Nutrients: 10 مواد آلی، معدنی: 10 خصوصيات كيفي فاضلاب كارخانه لبني نيلوفر روز: 10 خصوصيات فاضلاب تصفيه شده 12 فرايندهاي مختلف تصفيه فاضلاب: 13 تصفيه مقدماتي: 14 تصفیه اولیه: 15 تصفیه ثانویه: 15 سیستم پیشنهادی تصفیه فاضلاب کارخانه لبنی نیلوفر ر...

ادامه مطلب