بایگانی برچسب ها: خصوصي سازي و كاستي هاي

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های

دانلود مقاله خصوصی سازی و کاستی های

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی» مفاهیم و تعاریف: اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند. «بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتی به بخش ...

ادامه مطلب