بایگانی برچسب ها: خصوصیات حسابداری شهرداری ها

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

دانلود پروژه خصوصیات حسابداری شهرداری ها

خصوصیات حسابداری شهرداری ها فهرست مطالب خصوصیات حسابداری شهرداری ها ۱ فصـل اول ۵ خصوصیات حسابداری شهـرداری ها ۵ ۱- روش حسـابداری ۵ تهیـه و تنظیـم بودجه ۷ تصویب بودجه ۸ اجـرای بودجـه ۸ تفــریغ‎ بودجـه ۹ طبقـه بندی بودجـه ۱۰ فصـل دوم ۱۱ حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار) ۱۲ اسناد دریافتی ۱۳ بستانکارن ۱۳ بانک ۱۴ صنـدوق ۱۵ انواع تنخواه گــردان ۱۸ تنخواه گـردان حسابداری ۱۹ واگذاری تنخواه گردان حسابداری ۱۹ پرداختی بابت ...

ادامه مطلب