بایگانی برچسب ها: خصوصیات خاک و اثرات شوری

مقاله رایگان بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک

مقاله رایگان بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک

دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک فهرست مطالب فصل اول: تعریف خاک… 1 تعریف خاک… 2 آب.. 2 ترکیبات مایع محلول در آب.. 3 فصل دوم: ضرورت ارزیابی محیطی.. 4 مقدمه. 5 اهداف.. 7 نحوه استفاده از راهنما 9 فصل سوم: زهکشی، آبیاری و اثرات زیستی آن.. 11 الف‌ـ تاریخچه زهکشی.. 12 مقدمه ای بر زهکشی در کشاورزی.. 12 مشکلات ناشی از زه دار شدن اراضی.. 13 الف- جلو گیری از رشد گیاه 13 ب- ایجاد اشکال در انجام عملیات کش...

ادامه مطلب