بایگانی برچسب ها: خصوصیات فضاهای مسکونی

دانلود پاورپوینت خصوصیات فضاهای مسکونی

دانلود پاورپوینت خصوصیات فضاهای مسکونی

دانلود پاورپوینت خصوصیات فضاهای مسکونی فهرست مطالب مبانی عام طراحی وتنظیم برنامه فیزیکی ابعاد واندازه کلی فضاها روابط داخلی هر فضا روابط هر فضا با فضای دیگر ابعاد واندازه عناصرداخل هرفضاومعرفی عناصرهرفضا پله،ضوابط وانواع آن نحوه ی تعیین مساحت فضاها دیاگرام روابط و برنامه فیزیکی معماری مسکونی شیراز پیوندی دو جانبه با معماری درونگرای کامل نقاط مرکزی و معماری برونگرای بعضی نقاط دیگر دارد. معماری مسکونی شیراز یکی از پربارترین و غنی تری...

ادامه مطلب