بایگانی برچسب ها: خط انتقال در شرايط بي‌باري

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو(شبکه‌های انتقال توزیع) فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال مقدمه مفهوم رگولاسیون ولتاژ الف- خطوط انتقال کوتاه ب- خطوط انتقال متوسط ج – خطوط انتقال بلند تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال راه‌حل‌های کنترل ولتاژ در شبکه عوامل افت ولتاژ اهداف فصل دوم  تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه‌ها  تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال علل استفاده از شبکه‌های سه فاز انواع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

دانلود پروژه اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

دانلود پروژه اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو فهزست مطالب فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال مقدمه مفهوم رگولاسیون ولتاژ الف- خطوط انتقال کوتاه ب- خطوط انتقال متوسط ج – خطوط انتقال بلند تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال راه‌حل‌های کنترل ولتاژ در شبکه عوامل افت ولتاژ اهداف فصل دوم تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه‌ها تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال علل استفاده از شبکه‌های سه فاز انواع شبکه...

ادامه مطلب