بایگانی برچسب ها: خط توليد آب ميوه هاي دوي پك

دانلود گزارش کارآموزی كننده انواع كيك ،بیسكوئيت ، كلوچه ، نوشابه ، آبميوه دوي پك

دانلود گزارش کارآموزی كننده انواع كيك ،بیسكوئيت ، كلوچه ، نوشابه ، آبميوه دوي پك

دانلود گزارش کارآموزی كننده انواع كيك ،بیسكوئيت ، كلوچه ، نوشابه ، آبميوه دوي پك فهرست مطالب تاريخچه ساختمان كارخانه تعداد پرسنل شاغل وميزان تحصيلات آنهاعبارتنداز   نوشابه مواد اوليه و بسته بندي خط توليد نوشابه فلوچارت نوشابه خط توليد آب ميوه هاي دوي پك(  cc180 و cc 280) خط توليد آب ميوه هاي قوطي حاوي پالپ ميوه آزمايش هاي كيفي آزمايشات شيميايي مراحل انجام آزمايش آزمايش خاكستر كل اندازه گيري  PH  اندازه گيري چگالي تعيين انديس فرمالين در آب ...

ادامه مطلب