بایگانی برچسب ها: خط تولید کشمش به روش مداوم

دانلود پروژه طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم

دانلود پروژه طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم

طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم فهرست چکید ه : ۳ فصل اول ۴ مقدمه ۴ مقدمه : ۵ تاریخچه و دیرینگی انگور : ۵ مناطق البرزی ایران : ۱۱ مناطق شرقی ایران : ۱۲ مناطق مرکزی ایران : ۱۲ مناطق جنوبی ایران : ۱۳ مناطق غربی و جنوبی غربی : ۱۳ مناطق شمال غربی : ۱۳ تقسیم بندی تجارتی انگور : ۱۴ مشخصات سایر ارقام انگور کشمشی در ایران : ۱۵ فصل دوم ۲۰ فرآوری و تکنولوژی تولید کشمش ۲۰ به روش سنتی ۲۰ فرآوری و تکنولوژی تولید کشمش : ۲۱ ۱- روش سود سوز آور رقیق ۳۰...

ادامه مطلب