بایگانی برچسب ها: خط تولید کشمش به روش مداوم

دانلود پروژه طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم

دانلود پروژه طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم

طراحی خط تولید کشمش به روش مداوم فهرست چكيد ه : 3 فصل اول 4 مقدمه 4 مقدمه : 5 تاريخچه و ديرينگي انگور : 5 مناطق البرزي ايران : 11 مناطق شرقي ايران : 12 مناطق مركزي ايران : 12 مناطق جنوبي ايران : 13 مناطق غربي و جنوبي غربي : 13 مناطق شمال غربي : 13 تقسيم بندي تجارتي انگور : 14 مشخصات ساير ارقام انگور كشمشي در ايران : 15 فصل دوم 20 فرآوري و تكنولوژي توليد كشمش 20 به روش سنتي 20 فرآوري و تكنولوژي توليد كشمش : 21 1- روش سود سوز آور رقيق 30 2- ر...

ادامه مطلب