بایگانی برچسب ها: خط هیروکلیف مصرى

دانلود مقاله سیری در پیدایش و تحول خط

دانلود مقاله سیری در پیدایش و تحول خط

سیری در پیدایش و تحول خط فهرست مطالب خطوط باستان الف: خط چینى ب: خط میخى ج: خط هیروگلیف مصری د: هیروکلیف هیتیتى تاریخ خط در ایران ورود اسلام به ایران و تحول خط خطوط اصلی و متداول عصر حاضر در ایران ۱- کوفی ۲- خط محقق ۳- خط ریحان ۴- خط ثلث ۵- خط نسخ ۶- خط تعلیق  ۷- خط دیوانی  ۸- خط رقعه  ۹- خط نستعلیق  ۱۰- خط شکستۀ نستعلیق  تحول و نوآوری در دنیای معاصر الف ـ دوره اول ـ قاجاریه ـ (‌دوره نوآوری در جامعه سنتی ) ب- دوره دوم – پهلوی (دور...

ادامه مطلب