بایگانی برچسب ها: خلاصه اهم رویه های حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت گوشت توس خراسان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت گوشت توس خراسان

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت گوشت توس خراسان گوشت و فرآورده های آن یکی از منابع پرارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب می گردد در کشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهمترین و مسئله سازترین صنایع غذایی به شمار می آید. فرآورده های متنوع و گوناگونی که  امروز از گوشتهای مختلف تهیه می گردند، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه فرآورده های گوشی مسلما از کیفیت خوراکی...

ادامه مطلب

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران  فهرست مطالب ۱) تاریخچه فعالیت شرکت ۲) فعالیت اصلی شرکت ۳) وضعیت اشتغال ۲) مبنای تهیه صورتهای مالی ۳) خلاصه اهم رویه های حسابداری ۳-۳ دارائیهای ثابت شهود روش و نرخ استهلاک مخارج تأمین مالی مزایای پایان خدمت کارکنان معافیت مالیاتی حقوق انتفاعی مشترکین حق انشعاب حوزه عملیاتی شرکت هزینه هزینه استحصال آب در آمد دارایی های ثابت استهلاک رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت الحاق و...

ادامه مطلب