بایگانی برچسب ها: خلق شخصيت هاي غير واقعي

دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی

دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی

دانلود مقاله نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی درس : نظریه ها و مفاهیم ارتباطات اجتماعی فهرست عنوان بخش اول – * برخی مفاهیم و نظریه های ناظر بر تأثیر پیام های ارتباطی بر مخاطبان – روند تاریخی – تحقیقی ۱- نظریه تزریقی ۲- نظریه استحکام یا تأثیر محدود ۳- نظریه استفاده و رضامندی (نیازجویی) ۴- نظریه برجسته سازی ۵- نظریه وابستگی مخاطبان ۶- نظریه شکاف آگاهی ۷- نظریه کاشت بخش دوم – *شخصیت سازی و چهره پردازی در وسائل ارتباط جمعی : – ...

ادامه مطلب