بایگانی برچسب ها: خلق شخصيت هاي غير واقعي

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي

دانلود مقاله نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي درس : نظريه ها و مفاهيم ارتباطات اجتماعي فهرست عنوان بخش اول – * برخي مفاهيم و نظريه هاي ناظر بر تأثير پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان – روند تاريخي – تحقيقي 1- نظريه تزريقي 2- نظريه استحكام يا تأثير محدود 3- نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي) 4- نظريه برجسته سازي 5- نظريه وابستگي مخاطبان 6- نظريه شكاف آگاهي 7- نظريه كاشت بخش دوم – *شخصيت سازي و چهره پردازي در وسائل ارتباط جمعي : –...

ادامه مطلب