بایگانی برچسب ها: خواص سازه‌ای و دینامیکی قاب‌های مرکب

دانلود پروژه ساختمانهای بنایی

دانلود پروژه ساختمانهای بنایی

ساختمانهای بنایی فهرست مطالب کلیات ۱ روند انجام پایان نامه ۲ چکیده ۳ فصل اول کلیات ۱-۱ مقدمه ۴ ۱-۲ مرور کارهای گذشته ۵ ۱-۳ لرزه خیزی ایران ۶ ۱-۴ گزارش برخی از زلزله‌های چند دهه اخیر ۶ ۱-۴-۱ زلزله ۳۱ خردادماه ۱۳۶۹ رودبار و منجیل ۷ ۱-۴-۲ زلزله ۵ مردادماه ۱۳۸۲ بم ۹ ۱-۴-۳ اثرات زلزله اول تیرماه ۱۳۸۱ چنگوره ـ آوج بر ساختمان‌های بنایی و مختلط ۱۷ ۱-۴-۳-۱ خسارات وارده به ساختمان‌ها در اثر زلزله چنگوره ـ آوج ۱۷ ۱-۴-۳-۲ گونه‌های ساختمانی منطقه آوج ۱۹ ۱-...

ادامه مطلب