بایگانی برچسب ها: خواص فيزيكي و شيميايي سيليسيم

دانلود پروژه فروسيليسيم

دانلود پروژه فروسيليسيم

فروسيليسيم فصل اول: ويژگيهاي عمومي 1-1- مقدمه فروسيليسيم يكي از آميژان هاي مورد مصرف در صنايع مختلف بخصوص صنايع متالورژي ست و از اين نظر اهميت نسبتاً بالايي يافته است .چگونگي كاربرد اين ماده در صنعت تا حدود زيادي به نسبت آهن و سيليسيم موجود در آن و همچنين ناخالصيهاي متعارف بستگي دارد .فروسيليسيم در صنايع متالورژي به عنوان عنصر آلياژي ، جوانه زا و اكسيژن زدا و سيليسيم تقريباً خالص در صنايع الكترونيكي به عنوان نيمه هادي و يكسو كننده ...

ادامه مطلب