بایگانی برچسب ها: خواص و كاربردهاي PVC

دانلود مقاله خواص و کاربردهای PVC

دانلود مقاله خواص و کاربردهای PVC

خواص و کاربردهای PVC به نظر می رسد بومن نخستین کشی بدول پلی وینیل کلریدرا در سال ۱۸۷۲ تولید و تکزارش  کزو، براساس گزارش بومن وقتی وینیل کلریه در معرض نور خورشید قرار می گیرد جامعه سفید رنگی به دست می آید که گرانی ویژه‌ی آن ۱٫۴D6 است و تا ۱۳De نیز تجزیه نمی شود. در سال ۱۹۲۹ پلیمر شدی گرمایی وینیل کلریه که با پروکسید آغاز شده بدو، توسط و یک هازرگزارش شد و در سالهای ۱۹۳۷ – ۱۹۳۹ تولید انبوه آن صورت گرفت. هر چند که وینیل کلر ید گازی با ...

ادامه مطلب