بایگانی برچسب ها: خواص پروتئين ها

دانلود مقاله پروتئین ها و انواع ساختارهای آن

دانلود مقاله پروتئین ها و انواع ساختارهای آن

دانلود مقاله پروتئین ها و انواع ساختارهای آن فهرست مقدمه : ۳ خلاصه: ۵ اسیدهای آمینه، پپتیدها و پروتئین ها : ۹ ساختمان سه بعدی پروتئین ها : ۱۲ مروری کلی بر ساختمان پروتئین : ۱۳ پیوند پپتیدی محکم بوده و در یک صفحه قرار دارد : ۱۸ ساختمان دوم پروتئین : ۲۱ مارپیچ   یک ساختمان دوم معمول پروتئینی است : ۲۱ توالی اسیدهای آمینه بر روی مارپیچ    اثر دارد : ۲۵ پیچ های  در پروتئین ها معمول می باشند : ۳۰ ساختمان های سوم و چهارم پروتئین : ۳۳ پروتئ...

ادامه مطلب