بایگانی برچسب ها: خوانايي و معنادار بدون فضا

دانلود پروژه معماری درباره فرهنگ و هویت

دانلود پروژه معماری درباره فرهنگ و هویت

پروژه معماری درباره فرهنگ و هویت  فهرست مطالب: فصل اول- درباره فرهنگ و هویت مقدمه      ۲ ویژگیهای طرح           ۴ فرهنگ و هویت         ۵ فرهنگ و طبیعت        ۶ نتایج         ۷ فصل دوم- درباره تهران و منطقه ۲۲ مقدمه      ۱۰ مختصات جغرافیایی   ۱۰ سابقه تاریخی شهر تهران         ۱۱ بررسی های جمعیتی               ۱۲ بررسی وضعیت اقتصادی           ۱۲ شبکه و تاسیسات حمل و نقل و دسترسی های شهری            ۱۳ بررسی آلودگی های زیست محیطی         ۱...

ادامه مطلب