بایگانی برچسب ها: خودجوشي و نياز طبيعي

دانلود مقاله سازمان هاي غير دولتي

دانلود مقاله سازمان هاي غير دولتي

سازمان هاي غير دولتي فهرست مطالب سازمان هاي غير دولتي 1 بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي 4 تعريف ساختاري ــ عملياتي 6 اهداف محققين اين طرح 6 ظرفيت سازي ، محلي براي انجام تحقيقات آتي ( آينده ) 7 1ـ سازمان يافتگي : 7 2- خصوصي بودن ( غير دولتي بودن ) : 8 3ـ خودگرداني و استقلال : 8 4ـ توزيع غيرانتفاعي : 9 5 ـ داوطلبانه بودن : 9 دست آورد مطالعه و تحقيق در آن حوزه 13 معيارها و شاخصهاي ديگر 14 تقسيم و طبقه بندي 15 نامها ، اسامي ،عناوين 18 ا...

ادامه مطلب