بایگانی برچسب ها: خودپنداری از دیدگاه راجرز

دانلود مقاله خودپنداری از دیدگاه راجرز

دانلود مقاله خودپنداری از دیدگاه راجرز

خودپنداری از دیدگاه راجرز ديدگاه راجرز در رابطه با علم، نظريه و روش تحقيق اگر چه نظريه راجرز و ابزارهاي خاص تحقق وي تغيير کردند اما او همچنان پديدار شناس باقي ماند طبق موضوع پديدار شناختي راجرز درک هر فرد از جهان يگانه است اين ادراک ها ميدان پديداري فرد را مي سازد . انسانها همانگونه به محيط واکنش نشان مي دهند که آنرا درک مي کنند اين دريافت ممکن است با تعريفي که محقق از محيط مي کند منطبق باشد يا نباشد. اگر چه ميدان پديداري اصولا دني...

ادامه مطلب