بایگانی برچسب ها: خودپنداری از دیدگاه راجرز

دانلود مقاله خودپنداری از دیدگاه راجرز

دانلود مقاله خودپنداری از دیدگاه راجرز

خودپنداری از دیدگاه راجرز دیدگاه راجرز در رابطه با علم، نظریه و روش تحقیق اگر چه نظریه راجرز و ابزارهای خاص تحقق وی تغییر کردند اما او همچنان پدیدار شناس باقی ماند طبق موضوع پدیدار شناختی راجرز درک هر فرد از جهان یگانه است این ادراک ها میدان پدیداری فرد را می سازد . انسانها همانگونه به محیط واکنش نشان می دهند که آنرا درک می کنند این دریافت ممکن است با تعریفی که محقق از محیط می کند منطبق باشد یا نباشد. اگر چه میدان پدیداری اصولا دنی...

ادامه مطلب