بایگانی برچسب ها: خود ارزيابي در مدل EFQM

مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

مقاله مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی

بررسی مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثربخشی و شناسائی کانالهای ارتباطی بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو این تحقیق قصد دارد تا مبحث EFQM را به طور کامل تشریح نموده و با توجه به اهمیت معیار کارکنان از توانمندسازها در بحث EFQM‌ به بررسی میزان اثر بخشی و شناسایی کانالهای دو سویه بین کارکنان و مدیریت در شرکت هپکو بپردازد و لذا محقق اقدام به تدوین پرسشنامه‌ای نموده است و لذا در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر فرضیاتی را تدوین نموده است، این ...

ادامه مطلب