بایگانی برچسب ها: خوردگي سطوح خارجي

دانلود رایگان مقاله خوردگي در اجزاي بويلر

دانلود رایگان مقاله خوردگي در اجزاي بويلر

خوردگي در اجزاي بويلر   (CORROSION IN BOILERS) مقدمه: امروزه مسئله خوردگي و عوامل مخرب بدليل ايجاد هزينه هاي سرسام آور نظير خارج سازي ناخواسته بويلرهاي نيروگاهي از مدار بحث خاصي را در كشورها به خود اختصاص داده است . در واقع اگر چنين پديدههايي بوقوع نمي پيوست اقتصاد كشورها بكلي دگرگون مي شد و در اينصورت نياز به توليد مواد گوناگون با تركيبات متعددي به جهت مقاومت در برابر خوردگي مفهوم خود را از دست ميداد. تعويض يك لوله و يا يك جزء در ن...

ادامه مطلب