بایگانی برچسب ها: خوردگي فلزات و اثر آن.doc

دانلود مقاله خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع

دانلود مقاله خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع

خوردگی فلزات و اثر آن بر روی صنایع مختلف فصل اول مقدمه ۱-۱-تعریف  خوردگی خوردگی را تخریب یا فاسد شدن یک ماده در اثر واکنش با محیطی که در آن قراردارد تعریف می کنند و بعضی ها اصرار دارند که این تعریف بایستی محدود به ‌فلزات باشد . ولی بایستی برای حل این مسئله هم فلزات و هم غیر فلزات را در نظر بگیریم . مثلاً‌تخریب رنگ و لاستیک بوسیله نور خورشید یا مواد شیمیایی ، خورده شدن جداره کوره فولاد سازی ، و خوره شدن یک فلز جامد بوسیله مذاب یک ف...

ادامه مطلب