بایگانی برچسب ها: خوردگي ميكروبيولوژي و نحوه كنترل آن

دانلود مقاله خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن

دانلود مقاله خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن

خوردگی میکروبیولوژی و نحوه کنترل آن فهرست مطالب مقدمه جلبکها قارچها – دمای لازم – اکسیژن لازم باکتریها – خوراک لازم – شکل ظاهری باکتریهای اکسید کننده آهن باکتریهای ایجاد کننده لرد الف: باکتریهای ایجاد کننده اسید سولفوریک باکتریهای ایجاد کننده اسید ب: خوردگی ناشی از ایجاد اسیدهای آلی باکتریهای احیاء کننده سولفات سایر باکتریها حد مجاز میکروارگانیزمها برای سیستمهای مختلف میزان خوردگی              R.P خوردگی بیولوژیکی...

ادامه مطلب