بایگانی برچسب ها: خوردگي هاي ممكن در بدنه پرايد

دانلود گزارش کارآموزی شركت سايپا

دانلود گزارش کارآموزی شركت سايپا

گزارش کارآموزی شركت سايپا   انواع الكترو دي پوزيشن اساس فرايند الكترو دي پوزيشن برپايه مهاجرت پليمر در محلول آبي به طرف الكترود با بار مخالف است لذا مي توان انتظار داشت كه دو نوع الكترو دي پوزيشن وجود داشته باشد اگر پليمر موجود در حمام به طرف الكترود با بار مثبت (آند ) حركت كند سيستم  الكترو دي پوزيشن آندي  و اگر پليمر باردار به سمت الكترود منفي (كاتد) حركت كند سيستم الكترو دي پوزيشن كاتدي خواهيم داشت . بديهي است در الكترو دي پوزيشن آ...

ادامه مطلب