بایگانی برچسب ها: خوردگي هاي ممكن در بدنه پرايد

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سایپا

گزارش کارآموزی شرکت سایپا   انواع الکترو دی پوزیشن اساس فرایند الکترو دی پوزیشن برپایه مهاجرت پلیمر در محلول آبی به طرف الکترود با بار مخالف است لذا می توان انتظار داشت که دو نوع الکترو دی پوزیشن وجود داشته باشد اگر پلیمر موجود در حمام به طرف الکترود با بار مثبت (آند ) حرکت کند سیستم  الکترو دی پوزیشن آندی  و اگر پلیمر باردار به سمت الکترود منفی (کاتد) حرکت کند سیستم الکترو دی پوزیشن کاتدی خواهیم داشت . بدیهی است در الکترو دی پوزیشن آ...

ادامه مطلب