بایگانی برچسب ها: داستانهاي مدرس

دانلود مقاله شهید مدرس

دانلود مقاله شهید مدرس

شهید مدرس فهرست مطالب مقدمه ولادت مدرس«سوانح ايام» مدرس در مجلس دوم مدرس در مجلس سوم مدرس و گنهکاران سياسي                            استيضاح از رضا خان                               داستانهاي مدرس                               يک نمونه از داستانهاي مدرس «تنها در تنگنا»                   مدرس و مخالفت با جمهوري قلابي                     مدرس رهبر حزب اصلاح طلبان و مخالف فناتيک              مجلس و تبعيد مدرس در کابينه سياه           ...

ادامه مطلب