بایگانی برچسب ها: داشــت

دانلود پروژه داشــت

دانلود پروژه داشــت

داشــت فهرست مطالب داشت1 مراحل مختلف عمليات داشت1 طرق مختلف آبياري2 كودهاي آلي8 هرس9 انواع فرم هرس15 پيوند28 انواع پيوند هاي رليج در درختكاري سيب29 زيست شناسي33 بيماريهاي درخت سيب39 برداشت55 اهداف بسته بندي60 منابع63 داشت تعريف : مجموعه مراقبت هاي خاص تا باغ بتواند به نحو مطلوب رشد كرده و توليد محصول نمايد . با انجام هرچه بهتر مراقبت هاي داشت ، مي توان عملكرد مناسب و سودآوري هرچه بيشتر را پيش بيني كرد . مراحل مختلف عمليات داشت : * آبيا...

ادامه مطلب