بایگانی برچسب ها: دالانها و شاه نشينهاي متصل به ايوان

دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامع یزد

دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامع یزد

دانلود پروژه بررسی نقوش و تزئینات مسجد جامعه یزد فهرست مطالب – فصل اول مسجد در معماری ایران عملکردهای مساجد مختلف خصوصیات فضاهای کالبدی مسجد – فصل دوم مسجد جمعه یزد مسجد جامع قدیم مسجد جامع نو کتیبه‌ها فضای جلوخان سردر و پیش درگاه دهلیز (کریاس) منار شبستان شرقی شبستان غربی شبستان شاهزاده صحن داخلی ایوان اصلی زیر گنبد دالانها و شاه نشینهای متصل به ایوان در و درگاههای شمالی و غربی پایاب سنگهای قبر غیره منصوب کتابخانه – ...

ادامه مطلب