بایگانی برچسب ها: دام داري روستاي حصار

دانلود پروژه روستای حصار

دانلود پروژه روستای حصار

روستای حصار فهرست مطالب پروژه روستای حصار ۱ مقدمه ۱ شناسایی روستا. ۵ روستای حصار ۵ موقعیت شهرستان مشهد در استان ۹ موقعیت بخش طربقه در شهرستان ۱۰ موقعیت دهستان در بخش طرقبه ۱۲ موقعیت روستای حصار گلستان در دهستان ۱۲ ( نوع و متراژ مالکیت های روستای حصار ) ۲۰ ( وضعیت کشاورزی در روستای حصار) ۲۱ ( وضعیت دام داری روستای حصار ) ۲۴ ( در آمد کل روستا و سهم هر بخش از فعالیتهای اقتصادی روستای حصار ) ۲۶ نوع و تعداد شاغلین در بخش خدمات روستای حصار (شو...

ادامه مطلب