بایگانی برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

دانلود گزارش كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

دانلود گزارش كارآموزي حسابداری دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

دانلود گزارش كارآموزي حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه فهرست مطالب مقدمه فصل اول آشنايي كلي با مكان كارآموزي تاريخچه سازمان هدف و وظايف اساسي دانشگاه هدف وظايف اساسي دانشگاه خدمات دانشگاه آزاد ميانه نوع خدمات و شرح مختصري از فرآيند خدماتي ب – امور دانشجويي ج – تربيت بدني. د- امور مالي. فصل دوم ارزشيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز موقعيت رشته كارآموز دريافتها پرداخت‌هاي دانشگاه آزاد شرح مختصري از فرآيند خدماتي در ...

ادامه مطلب