بایگانی برچسب ها: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری  دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه فهرست مطالب مقدمه فصل اول آشنایی کلی با مکان کارآموزی تاریخچه سازمان هدف و وظایف اساسی دانشگاه هدف وظایف اساسی دانشگاه خدمات دانشگاه آزاد میانه نوع خدمات و شرح مختصری از فرآیند خدماتی ب – امور دانشجویی ج – تربیت بدنی. د- امور مالی. فصل دوم ارزشیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز موقعیت رشته کارآموز دریافتها پرداخت‌های دانشگاه آزاد شرح مختصری از فرآیند خدماتی در ...

ادامه مطلب