بایگانی برچسب ها: دانلود اساسنامه رایگان

دانلود اساسنامه شركت خدمات ارتباطي

دانلود اساسنامه شركت خدمات ارتباطي

اساسنامه شركت خدمات ارتباطي ايران سل هدف و نوع فعاليت شركت شركت مقدمتاً براي ارائه خدمات زير بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران و همچنين براي ارائه خدماتي كه در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه هاي بين المللي و عمومي توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديده تشكيل شده است: – تامين خدمات عمده و جزئي ارتباطات. – فروش ظرفيت تردد شبكه به كاربردهاي بين المللي يا موسسات. – اجاره وسايل و امكا...

ادامه مطلب