بایگانی برچسب ها: دانلود اساسنامه شركت خدمات ارتباطي.doc

دانلود اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی

دانلود اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی

اساسنامه شرکت خدمات ارتباطی ایران سل هدف و نوع فعالیت شرکت شرکت مقدمتاً برای ارائه خدمات زیر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و همچنین برای ارائه خدماتی که در مقررات ناظر بر دعوت به مناقصه های بین المللی و عمومی توسط و به امضاء وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مقرر گردیده تشکیل شده است: – تامین خدمات عمده و جزئی ارتباطات. – فروش ظرفیت تردد شبکه به کاربردهای بین المللی یا موسسات. – اجاره وسایل و امکا...

ادامه مطلب