بایگانی برچسب ها: دانلود بررسي توربين نيروگاه

دانلود مقاله بررسی هیدرولیک و کنترل هیدرولیکی توربین نیروگاه شهید رجایی

دانلود مقاله بررسی هیدرولیک و کنترل هیدرولیکی توربین نیروگاه شهید رجایی

بررسی هیدرولیک و کنترل هیدرولیکی توربین نیروگاه شهید رجایی فهرست مطالب فصل اول مقدمه و تاریخچه هیدرولیک مقدمه و تاریخچه علم انرژی ، هیدرولیک ۱-۱-علم ، صنعت و تکامل آنها ۲-۱- انرژی و انتقال فصل دوم بررسی ساختمان و طرز کار سیستم کنترل هیدرولیک توربین نیروگاه شهید رجائی مقدمه ۱-۵-گاورنر اصلی (MAIN GOVERNOR) ۲-۵-گاورنر کمکی(AUXILARY GOVERNOR) ۳-۵-محدود کننده بار (LOAD LIMITER) ۴-۵-مبدل الکتروهیدرولیکی (E/H) ۵-۵-انتخاب کننده فشار کمت...

ادامه مطلب