بایگانی برچسب ها: دانلود بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18 شهرستان ابهر

بررسي رابطه افسردگي و وزن در بين جوانان دختر

بررسي رابطه افسردگي  و وزن در بين جوانان دختر

بررسي رابطه افسردگي  و وزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18 شهرستان ابهر مقدمه: افرادي كه دستخوش يك يا چند حملة افسردگي عميق بدون وجود حمله هاي ماني مي شوند تحت عنوان افسردگي شديد نام برده شده اند اين اختلال عمومأ با مسائل عمدة بهداشتي همراه است ميزان شيوع اين اختلال در ايالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(مير و ديگران 1984) خطر اين اختلال در طول زندگي – يعني درصد كساني كه در بعضي از مراحل زن...

ادامه مطلب