بایگانی برچسب ها: دانلود بررسي هيدروليك كنترل توربين رجايي

دانلود مقاله بررسي هيدروليك و كنترل هيدروليكي توربين نيروگاه شهيد رجايي

دانلود مقاله بررسي هيدروليك و كنترل هيدروليكي توربين نيروگاه شهيد رجايي

بررسي هيدروليك و كنترل هيدروليكي توربين نيروگاه شهيد رجايي فهرست مطالب فصل اول مقدمه و تاريخچه هيدروليك مقدمه و تاريخچه علم انرژي ، هيدروليك 1-1-علم ، صنعت و تكامل آنها 2-1- انرژي و انتقال فصل دوم بررسي ساختمان و طرز كار سيستم كنترل هيدروليك توربين نيروگاه شهيد رجائي مقدمه 1-5-گاورنر اصلي (MAIN GOVERNOR) 2-5-گاورنر كمكي(AUXILARY GOVERNOR) 3-5-محدود كنندة بار (LOAD LIMITER) 4-5-مبدل الكتروهيدروليكي (E/H) 5-5-انتخاب كنندة فشار...

ادامه مطلب