بایگانی برچسب ها: دانلود مقاله حقوقی

دانلود مقاله حقوق مولف ، راديو و تلويزيون

دانلود مقاله حقوق مولف ، راديو و تلويزيون

حقوق مولف ، راديو و تلويزيون مقدمه انتشار آثار فكري بدنبال پيشرفت قابل ملاحظه اي كه در زمينه وسايل جديد تكثير و انتقال اين آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه اي يافته است . يك اثر در اماتيك يا موزيكال ، براي مثال ، مي تواند مورد نشر قرار گيرد و يا بر روي صفحه نوار ويا فيلم ضبط گردد . اين اثر مي تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طريق راديو و تلويزيون پخش گردد . اقمار ارتباطاتي مي توانند پخش و انتقال اين اثر را در سطح قاره ها ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله حقوق زن

دانلود مقاله حقوق زن

حقوق زن -نکاح – طلاق فهرست مطالب 1. خلاصه تحقیق 2. مقدمه 3. بخش اول: کلیات الف) فصل اول: حقوق زن ب) فصل دوم: نکاح ج) فصل سوم: طلاق د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج 4. بخش دوم: نکاح الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان 1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان 2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح 3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود 4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام ب) فصل دوم: شرایط نکاح 1) گفتار اول: اختلاف ج...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

دانلود مقاله مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش فهرست مطالب 1 – برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد. 2- مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش از دیدگاه رادیوهای بیگانه .  منابع برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد. برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، م...

ادامه مطلب

دانلود مقاله چک و سفته

دانلود مقاله چک و سفته

چک و سفته فهرست مطالب چک بخش‌های یک چک واژه و ترکیبات آن شرایط چک معتبر سفته شرایط شکلی سفته معتبر کاربرد چک چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن منابع چک این نوشتار درباره چک در اقتصاد است. چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده – تاریخ سررسید – فردی که چک را دریا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه دیه ها

دانلود پروژه دیه ها

دیه ها فهرست 1-1مقدمه 1-2 تاریخچه دیه 1-3 پیدایش دیه اختیاری 1-4 فلسفه دیه 1-5 تعاریف دیه 1-6 اسباب و جوب دیه 1-7 دیه غرامت است یا کیفر 1-8 تفاوت دیه با مجازات مالی 1-9 تفاوت دیه با ارش و جبران خسارت 1-10 موارد قانونی پرداخت دیه 1-11 مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت 1-12 بررسی ماهیت حقوقی دیه عاقله 1-13 عاقله و مسئولیت پرداخت دیه 1-14 انتخاب نوع دیه در مواردی که بیت المال مسئول پرداخت دیه باشد 1-15 علت پذیرش ضمان عاقله در حقوق اسل...

ادامه مطلب

دانلود مقاله بررسی ماده 12 قانون کار

دانلود مقاله بررسی ماده 12 قانون کار

بررسی ماده 12 قانون کار بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 فهرست مطالب مقدمه 1 در دوزخ معدن 3 فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی 4 1 – 1 – گردش کار پرونده 5 1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده 10 1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار 10 1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما10 1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری 13 1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره 16 1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی 16 1 – 4 – 2 – عدم رعایت ع...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

دانلود پروژه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر فهرست مطالب مقدمه فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط زمینه بحث گفتار اول : تعریف کلی حق شرط بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات » بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده» گفتار دوم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله کلاهبرداری رایانه ای

دانلود مقاله کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه ای فهرست مطالب تقدير وتشكر مقدمه بخش اول تعاريف و كليات فصل اول تعریف عناصر تشکیل دهنده جرم …. جرائم رایانه فصل دوم کلیات تعریف تقسیم بندی جرائم جرم کلاهبرداری فصل سوم  تعریف عناصر تحقق جرم) کلاهبرداری رایانه ای ( اینترنتی ) فصل اول مقدمه فصل دوم مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ) تعریف کلاهبرداری رایانه ای و عناصر تشکیل دهنده جرم شروع به کلاهبرداری رایانه ای ارائه دیگر مباحث نتیجه گیری تحقیق مقدمه ب...

ادامه مطلب

دانلود مقاله وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي

دانلود مقاله وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي

وضعيت حقوقي و قانوني تجارت الكترونيكي در جهان و ايران فهرست مطالب 1- مقدمه: 1 2- تعريف و مفهوم تجارت الكترونيكي: 3 – تعريف EDI : 4 – تفاوت تجارت الكترونيكي و EDI: 4 مبحث اول: وضعيت قوانين و مقررات موضوعه در ايران وجهان: 8 الف) اقدامات سازمانهاي بين المللي: 8 ب) دستورالعملهاي پارلمان اروپا و برخي  قوانين ومقررات ملي: 9 1دستورالعملهاي اروپايي: 9 2- قانونگذاري ملي: 10 ج) وضعيت قانونگذاري در ايران: 12 – سياست تجارت الك...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان

دانلود مقاله تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان

تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان فهرست مطالب پيشگفتار1 مقدمه2 فصل اول _ تعليق ساده اجراي مجازات3 فصل دوم _ تعليق توام با مراقبت3 تعريف تعليق اجراي مجازات4 خصوصيات تعليق مجازات 4 تعليق5 سابقه تاريخي تعليق مجازات5 سابقه تعليق اجراي مجازات در دوران مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران8 اهداف تعليق و مجازاتهاي قابل تعليق12 اهداف تعليق مجازات12 شرايط شكلي تعليق و محدوده اجرائي و آثار آن17 ،شرايط شكلي تعليق اجراي مجازات17 شرايط مربوط به د...

ادامه مطلب