بایگانی برچسب ها: دانلود مقاله مدیریت

دانلود مقاله جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران

دانلود مقاله جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران

جهاني شدن و چالشهاي فراروي مديران مقدمه امروزه درحال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم. بشر امروز، هزاره سوم را درحالي آغاز كرد كه پيشرفتهاي اعجاب آور علمي و فني وي را احاطه كرده است. فناوري اطلاعات بنيانهاي جامعه صنعتي را سست كرده تا ستونهاي جامعه اطلاعاتي را برپا كند. همانگونه كه گذر از عصر كشاورزي و ورود به عصر صنعت، چالشها و مشكلاتي را براي بشر به وجود آورد گام نهادن به عصر اطلاعات نيز براي بشر چالش زا خواهد بود ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت انگیزش در کارکنان

دانلود مقاله مدیریت انگیزش در کارکنان

مدیریت انگیزش در کارکنان فهرست مطالب مقدمه:   ۱ انگیزش : تعریف و توضیح   ۱ نگرشهای اولیه به نگرش   ۴ ب – تئوری زندگی، وابستگی و رشد آلدرفر:   ۸ ج – تئوری نیازهای اکتسابی مکلند:   ۹ ی – تئوری عوامل بهداشتی هرزبرگ   ۱۱ مدل انتظار وروم   ۱۳ ارزیابی تئوری و روم   ۱۳ مدل انتظار پورتر و لولر   ۱۳ ارزیابی تئوری پورتر و لولر   ۱۴ تئوری برابری آدامز   ۱۵ تئوری هدف لاک   ۱۷ ارزیابی تئوری لاک   ۱۸ تئوری جذب کلی   ۱۹ تئوری اجتماعی مککوبی   ۲۴ نتی...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مدیریت اسلامی

دانلود مقاله مدیریت اسلامی

مقاله مدیریت اسلامی فهرست مطالب مفهوم و تعریف مدیریت اسلامی   ۱ سرچشمه مشروعیت مدیریت اسلامی:   ۲ وظایف مدیریت (فرایند مدیریت )   ۲ تصمیم گیری:   ۴ تعریف تصمیم گیری:   ۴ اهمیت تصمیم گیری:   ۴ مبانی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی :   ۶ آثار و فواید دوراندیشی و عاقبت نگری:   ۹ با چه کسانی باید مشورت کرد ؟ ( ویژگی مشاور )   ۱۱ با چه کسانی نباید مشورت کرد ؟   ۱۲ مزایای مشورت در تصمیم گیری :   ۱۲ توکل از دیدگاه عرفا :   ۱۴ امر بر توکل :   ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

دانلود پروژه مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

مقاله مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی فهرست مظالب فصل ۱٫ ۱ کلیات.. ۱ ۱-۱- مقدمه. ۱ ۱-۲- محدوده تحقیق و اهداف آن.. ۹ ۱-۳- مرور ادبیات.. ۱۳ فصل ۲٫ ۲۴ مدلسازی و حل جنبه ای جدید از مسئله زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی.. ۲۴ ۲-۱- مقدمه. ۲۴ ۲-۲- مدلسازی مسئله. ۲۴ ۲-۳- الگوریتم ابتکاری جهت حل مسئله. ۲۸ ۲-۴- نتایج محاسباتی.. ۳۴ ۲-۴-۱- موارد تستی.. ۳۴ ۲-۴-۲- کارآمدی روشهای ابتکاری.. ۳۶ ۲-۵- نتیجه گی...

ادامه مطلب

دانلود پروژه مدیریت پروژه

دانلود پروژه مدیریت پروژه

مدیریت پروژه فهرست مطالب فصل اول:                                                      7 تاریخچه مدیریت پروژه                                                        8 تعاریف مدیریت پروژه                                                         9  فصل دوم:                                                      14 دلایل استفاده ازمدیریت پروژه                                                  15 اقدامات مدیریتی                                                                 15 وظای...

ادامه مطلب

دانلود مقاله سازمان هاي غير دولتي

دانلود مقاله سازمان هاي غير دولتي

سازمان هاي غير دولتي فهرست مطالب سازمان هاي غير دولتي 1 بررسي تعاريف سازمان هاي غير دولتي 4 تعريف ساختاري ــ عملياتي 6 اهداف محققين اين طرح 6 ظرفيت سازي ، محلي براي انجام تحقيقات آتي ( آينده ) 7 1ـ سازمان يافتگي : 7 2- خصوصي بودن ( غير دولتي بودن ) : 8 3ـ خودگرداني و استقلال : 8 4ـ توزيع غيرانتفاعي : 9 5 ـ داوطلبانه بودن : 9 دست آورد مطالعه و تحقيق در آن حوزه 13 معيارها و شاخصهاي ديگر 14 تقسيم و طبقه بندي 15 نامها ، اسامي ،عناوين 18 ا...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي

دانلود پروژه بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي

بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي فهرست مطالب 1. چکیده 2. فصل اول 3. فصل دوم 4. پيشينة تحقيق 5. فصل سوم 6. جمع بندی و نتیجه گیری 7. منابع ، پي‌نوشت‌ها وتوضيحات چکیده : اين پژوهش به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف ومفاهيم مربوط ارائه مي‌شود وسپس روش‌هاي متداول بررسي واقدام در زمينه بهداشت و ايمني محيط كارنام برده شده و به قوانين ايمني و سلامت حرفه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله قاطعیت و زمان بندی در علم مدیریت

دانلود مقاله قاطعیت و زمان بندی در علم مدیریت

قاطعیت و زمان بندی در علم مدیریت فهرست مطالب مقدمه کارکردها کارکردها زمینه فرهنگی قاطعیت زمان قاطعیت هدفهای اجتماعی هدفهای کارکنان مقدمه در گذشته خیلی از کارکنان آموخته اند که اگر بخواهند حرفشان را بزنند از ترقی و اضافه حقوق خبری نخواهدبود و ممکن است کار خود را نیز از دست بدهند. اما روز به روز پیشرفتهایی برای ایجاد جامعه ای مبتنی بر ارزشهای قاطعیت، حاصل شده است. افراد نسبت به گذشتــــه راحتتر نظر خود را بیان می کنند. روابط میان افراد...

ادامه مطلب

دانلود پروژه تئوری های مدیریت شرکت هما

دانلود پروژه تئوری های مدیریت شرکت هما

تئوری های مدیریت شرکت هما فهرست مطالب فصل اول: كليات 1-1-  مقدمه 2-1- تاريخچه شركت هما فصل دوم: مروري بر سيستم مديريت مشاركتي 1-2-  مقدمه 2-2- استفاده از سيستم پيشنهادات 3-2- طريقه ارائه پيشنهادها و رسيدگي به آنها … 4-2- ترقي و تعالي كارگران … 5-2- مهم ترين خصوصيات روش مديريت مشاركتي … 6-2- گروههاي كنترل كيفيت … 7-2- توضيح لازم درباره گروهها … 8-2- پاداش هاي نقدي و غير نقدي 9-2- سيستم پيشنهادات در گروههاي كنترل كيفيت 10-2- منافع گروهها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز

دانلود پروژه نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز

نگرشي نوين به نظريات سازمان و مديريت در جهان امروز فهرست مطالب 1- پيش‎نويس گرايي در مديريت 2- نوگرايي در مديريت 3- پسانوين‎گرايي در مديريت 4- بصيرت و عمل 5- سازمان‎هاي مجازي 6- سازمان‎هاي يادگيرنده 7- تعارض و كشمكش‎هاي سازماني 8- مديريت كيفيت جامع مقدمه مراحل اوليه زندگي بشر در اين كره خاكي حالت طبيعي داشته است. گله‎هاي انساني از طريق شكار، خوشه‎چيني يا غارت طبيعت، زندگي مي‎كردند. آنان با ابزارسازي از دوره غارت طبيعت به دوره توليد خوراك رسيدند و ...

ادامه مطلب