بایگانی برچسب ها: دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

حق دفاع متهم فهرست مطالب مقدمه ۱ انگیزه انتخاب موضوع ۳ اهمیت موضوع ۵ بخش اول: تعاریف و کلیات ۶ گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق ۶ الف- تعریف حق ۶ ب- تعریف دفاع ۷ ج- تعریف حق دفاع متهم ۸ گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع ۹ گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم ۱۳ الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ۱۳ ۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۳ ۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۴ ب- در حقوق داخلی ۱۶ ۱- قانون اساسی ۱۶ ۲- قوانین عادی ۱۷ ج- حق دف...

ادامه مطلب

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم

دانلود پروژه حق دفاع متهم مقدمه جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مي‌نمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قو...

ادامه مطلب