بایگانی برچسب ها: دانلود پروژه معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي

دانلود پروژه معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي

دانلود پروژه معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي

معادن نمك گرمسار گنبدهاي نمكي فهرست مطالب فصل اول    كليات 1-1)هدف    15 1-2)پيشينه و تحقيق    15 1-3)روش كار و تحقيق    15 فصل دوماختصاصات عمومي نمکها در ايران     17 الفکلياتي درمورد نمکها     18 1-2 تاريخچه نمک     18 2-2 نمک وموارد استفاده آن20 3-2 پراکندگي و مقدار توليد نمک درجهان     20 ب     ژئو شيمي و کاني شناسي     27 4-2 ژئوشيمي     27 5-2 کاني شناسي نمکي (‌هاليت )‌    28 6-2 کاني هاي همراه هاليت     31 7-2 فرايندهاي بعد از رسوبگذا...

ادامه مطلب