بایگانی برچسب ها: دانلود گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار

دانلود گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار

دانلود گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار

دانلود گزارش کارآموزی اصول ساخت مخازن تحت فشار فهرست مطالب اصول ساخت مخازن تحت فشار دستور العمل طراحی مخازن تحت فشار مقدمه تعاریف اولیه فشار و دمای کاری فشار طراحی ( UG-21 ) درجه حرارت طراحی ( UG-20) حداکثر فشار کاری مجاز فشار تست هیدرواستاتیک ( UG-99) ماکزیمم تنش مجاز ( UG-23) استحکام اتصالات ( UW-12) نام گذاری انواع جوشهای طولی و عرضی بر روی یک مخزن(شکل) خلاصه ای از انواع بارگذاریهائی که میتواند بر مخزن تحت فشار اعمال شود انتخاب مواد طراحی SHELL ...

ادامه مطلب