بایگانی برچسب ها: داکارآموزی اداره برق منطقه اي كوار

دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار

دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار

دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ای کوار (تاسیسات الکتریکی – توزیع انرژی الکتریکی – حفاظت و…) فهرست مطالب مقدمه  ۱ یک نمونه اتصال الکتریکی به زمین در کنار مجرای عبور آب ۲ ارتباطات رادیویی ۳ تاسیسات سیم کشی قدرت ۴ انتقال انرژی الکتریکی ۵ زمین کردن و صفر کردن در تاسیسات الکتریکی ۶ زمین کردن الکتریکی سه نوع است ۹ شبکه زمین ۱۰ طراحی شبکه زمین در حالت ماندگار ۱۱ انواع اتصالی ۲۴ انواع رله و کاربرد آن  ۲۵ پست  ۲۹ معایب پستها با ...

ادامه مطلب