بایگانی برچسب ها: ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

مقاله ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

مقاله ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى

ديات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏» (صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررا...

ادامه مطلب