بایگانی برچسب ها: مقاله روانشناسی

دانلود مقاله حاكمان و خانواده در قرآن

دانلود مقاله حاكمان و خانواده در قرآن

حاكمان و خانواده در قرآن خانواده، كوچك ترین واحد اجتماعی است، لكن چون جامعه بشری از اعضای خانواده ها تشكیل می شود، تاثیر عمیق خانواده بر جامعه غیرقابل انكار است. از این منظر نگاه قرآن كریم به خانواده به دو بخش قابل تقسیم است: الف) خانواده به عنوان واحد مستقل اجتماعی. ب) خانواده به عنوان واحد موثر در زیرساخت واحدهای بزرگ تر اجتماعی. در این نوشته به نقش دوم خانواده و تاثیر و تاثر افراد آن بر واحدهای بزرگ تری كه مدیریت آنها را به عهده دارند، پ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آموزش و پروزش تحول آفرین

دانلود مقاله آموزش و پروزش تحول آفرین

آموزش و پروزش تحول آفرین مقدمه در سه دهه ی گذشته، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با فراز و نشیب های فراوانی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مواجه بوده اند. در رویارویی با بسیاری از چالش های بالقوه ی آینده، سیستم آموزشی به عنوان سرمایه ای ضروری در تلاش برای تحقق یافتن اهداف مربوط به توسعه، تلقی می گردد و مهم ترین ابزار موجود برای پیشبرد و واقعیت بخشیدن به آرمان های هر ملت می باشد. در سپیده دم قرن جدید چشم انداز آن حزن و ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

دانلود پروژه بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل

بررسی میزان اضطراب و ارتباط پنهانی با جنس مقابل فهرست مطالب فصل اول مقدمه……………………………. 9 بیان مسئله……………………….. 10 اهمیت و ضرورت تحقیق………………. 13 هدف تحقیق………………………… 14 سوال تحقیق……………………….. 14 فرضیه R...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مراحل رشد و تربیت کودک

دانلود مقاله مراحل رشد و تربیت کودک

مراحل رشد و تربیت کودک فهرست مطالب مقدمه از تولد تا سه سالگي از سه سالگي تا هفت سالگي بازي كودك رشد كودك منظور  كودك از گريه  كردن و در آخر…………….. مقدمه مظاهر طبيعت و تمام موجودات  از اجداد به وجود آمده اند، هيچ موجودي با موجود ديگر همسان نيست، آيا هرگز فكر كرده ايد؛ براي تولد انسان با تولد ساير موجودات همسان نيست؟ و براي چه نوزادي گنجتشك ها، مورچه ها و ساير حيوانات مانند انسان به دنيا نمي آيند؟ براي چه ماه...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد

دانلود پروژه بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد

بررسی عزت نفس بین زنان متاهل و مجرد فهرست مطالب چکیده مقدمه موضوع تحقيق فايده، اهميت، هدف تحقيق فرضيه هاي تحقيق تعريف عملياتي الف) مفاهيم نظري تحقيق مفهوم خود ابعاد عزت نفس 1ـ تنفر از خود 2ـ شك و ترديد درباره خود 3ـ تأييد خود نقش خانواده در شكل گيري عزت نفس عوامل مؤثر در رشد عزت نفس زمينه هاي عزت نفس عزت نفس اجتماعي عزت نفس تحصيلي عزت نفس خانوادگي عزت نفس جسماني عزت نفس كلي عزت نفس و عملكرد سودمند علت اصلي كدام است ؟ ب) ديدگاههاي نظ...

ادامه مطلب

دانلود مقاله فوبي ( هراس ) خاص

دانلود مقاله فوبي ( هراس ) خاص

فوبي ( هراس ) خاص فهرست مطالب مقدمه تعريف فوبيا بررسي منابع فارسي همه‌گيري شناسي سبب شناسي 1- ديدگاه زيست شناختي 2- ديدگاه روان‌پويايي 3-ديدگاه رفتارگرايي تشخيص ملاك‌هاي تشخيصي DSM-IV براي فوبي خاص ويژگي‌هاي باليني درمان 1- ديدگاه زيست شناسي 2- ديدگاه روان‌پويايي 3- ديدگاه رفتارگرايي 4- ساير روش‌هاي درماني مقالات اينترنتي حقايقي دربارة فوبيا فوبي‌ها (عجيب اما ساده ) منابع فارسي ـ منابع انگليسي مقدمه بشر در مسير تكامل براي مقابله و...

ادامه مطلب

دانلود پروژه فعاليتهاي فرهنگي خانه فرهنگ مشارکتي بوستان

دانلود پروژه فعاليتهاي فرهنگي خانه فرهنگ مشارکتي بوستان

تهيه گزارش از فعاليتهاي فرهنگي خانه فرهنگ مشارکتي بوستان  فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقيق هدف از تحقيق2 روش تحقيق2 محيط تحقيق2 مقدمه 3 فصل دوم : سمت ها و نمودارهاي سازمان فرهنگي هنري شهرداري و خانه فرهنگ بوستان نمودار سازمان فرهنگ هنري شهرداري تهران 6 سمت ها 7 اركان خانه فرهنگ مشاركتي بوستان10 فصل سوم : تعريف و قوانين خانه فرهنگ تعريف12 اركان خانه فرهنگ12 وظايف و مسئوليتهاي موسسين13 وظايف و اختيارات مدير مسئول15 فصل چهارم : فعاليتها...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی استقلال کودکان

دانلود پروژه بررسی استقلال کودکان

استقلال کودکان فهرست مطالب مقدمه فصل اول :طرح کلی تحقیق 1-1 بیان مسئله 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 1-3 سؤالات تحقیق 1-4 تعریف عملیاتی واژه ها: 1-5 روش تحقیق: فصل دوم : 2-1  معنی و مفهوم استقلال دهی چیست ؟ 2-2 راهبردهای تقويت حس استقلال : فصل سوم : راهکارهای تربیت استقلال دهی به فرزندان را نام ببرید ؟ فصل چهارم : رشد هويت و مبارزه براي استقلال دهی را توضیح دهید؟ فصل پنجم : 5-1 بحث ونیجه گیری 5-2 پیشنهادات و محدودیت ها منابع و مأخذ…̷...

ادامه مطلب

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

دانلود مقاله تعلیم و تربیت فرزندان

تعلیم و تربیت فرزندان فهرست مطالب مقدمه 1 چکیده 3 مفهوم تربيت 4 تربيت شناخت 5 آغاز تربيت 7 تربيت مداوم 9 تجلي صفات والدين 10 تربيت اطفال از ديدگاه ابن سينا           11 وظيفه ها و تعهدها 12 ايجاد عشق در كودك 13 پرروش در محيط مساعد 13 چند اصل مهم دربارة تربيت 14 اصل اول توجه به حس عزت طلبي فرزند        14 اصل دوم نماز 16 اصل سوم آموزش زندگي و علوم مورد نياز     18 اصل چهارم اندرز و نصيحت 20 راه كارهاي تربيتي اسلام 20 راه كار اول – هم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟

دانلود مقاله آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟

آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟  فهرست مطالب فصل اول. طرح تحقیق……………………….. مقدمه ………………………………….. بیان موضوع تحقیق ………………………… بیان مسئله و سوال پژوهش ………………….. سوال پژوهش …...

ادامه مطلب