بایگانی برچسب ها: مقاله کشاورزی

دانلود پروژه آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران

دانلود پروژه آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران

آفات مهم گندم و مديريت كنترل آنها در ايران فهرست مطالب مقـدمـهآفات گندم  و اهميت اقتصادي آنهاراست بالان زيان آور گندمسن هاي زيان آور گندمجوربالان زيان آور گندمبال ريشك داران زيان آور گندمسخت بالپوشان زيان آور گندمبال پولك داران زيان آور گندمدو بالان زيان آور گندمبال غشائيان زيان آور گندمكنه هاي زيان آور گندممديريت تلفيقي آفات گندممنابع مقـدمـه                                                                                                گندم...

ادامه مطلب

دانلود مقاله گیاه در محوطه

دانلود مقاله گیاه در محوطه

گیاه در محوطه فهرست مطالب 1-  اهمیت فضای سبز و رابطه آن با محیط زیست 2-احداث پارک به منظور بهسازی محیط زیست و موارد مصرف گیاهان 3- از انتخاب زمین تا احداث فضای سبز انتخاب مکان مناسب بازدید از زمین و نقشه برداری تجزیه و تحلیل مکان تجزیه و تحلیل نیازهای افرادی که بیشتر از آن مکان استفاده می کنند انتخاب بخش های مختلف مجموعه فضای سبز مربوط به ساختن بخش های انتخاب شده انتخاب گیاهان زیبا سازی 4- ارزش های کاربردی گیاهان در طراحی فضای سبز کاربرد گیاه...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مقايسه خميردهي پخت كرافت سه گونه كاج، صنوبر، كاه گندم

دانلود مقاله مقايسه خميردهي پخت كرافت سه گونه كاج، صنوبر، كاه گندم

مقايسه خميردهي پخت كرافت سه گونه كاج، صنوبر، كاه گندم فهرست مطالب 1- كليات مقدمه 1 تاريخچه كاغذسازي در جهان 3 روند مصرف خمير كاغذ 4 روند مصرف كاغذ و كارتن در جهان 4 تاريخچه توليد كاغذ در ايران 5 صنوبر 7 – خواص عمومي چوب 7 – خواص اكولوژيك 7 – خواص آناتوميكي 8 – خواص شيميايي و خميردهي 8 – امتيازات استفاده از صنوبر در صنايع كاغذسازي 9 كاج: 10 – مشخصات عمومي كاج الدريكا 10 – خواص آناتوميكي 10 &#...

ادامه مطلب

دانلود مقاله كشت كلزا در مناطق ديم گرمسيري

دانلود مقاله كشت كلزا در مناطق ديم گرمسيري

كشت كلزا در مناطق ديم گرمسيري فهرست مطالب مقدمه. 1 آماده سازي زمين. 3 كشت با حداقل خاكورزي. 3 زمان مناسب كاشت كلزا. 4 تراكم بذر و فاصله رديف هاي كاشت كلزا. 5 كنترل علف‌هاي هرز. 7 مبارزه با آفات و بيماري‌ها. 7 فعاليت هاي بهنژادي. 9 تجربه هاي بدست آمده در كشورهاي اروپايي. 12 برداشت كلزا. 16 توصيه‌هاي برداشت با كمباين. 18 خشك كردن دانه كلزا. 19 ذخيره كردن دانه كلزا. 22 منابع مورد استفاده. 27 مقدمه كلزا با نام علمي Brassica napus با كمت...

ادامه مطلب

دانلود پروژه داشــت

دانلود پروژه داشــت

داشــت فهرست مطالب داشت1 مراحل مختلف عمليات داشت1 طرق مختلف آبياري2 كودهاي آلي8 هرس9 انواع فرم هرس15 پيوند28 انواع پيوند هاي رليج در درختكاري سيب29 زيست شناسي33 بيماريهاي درخت سيب39 برداشت55 اهداف بسته بندي60 منابع63 داشت تعريف : مجموعه مراقبت هاي خاص تا باغ بتواند به نحو مطلوب رشد كرده و توليد محصول نمايد . با انجام هرچه بهتر مراقبت هاي داشت ، مي توان عملكرد مناسب و سودآوري هرچه بيشتر را پيش بيني كرد . مراحل مختلف عمليات داشت : * آبيا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان

رشد و نمو گياهان رشد ونموگیاه 1 اکسین ها 11 کنترل غلظت اکسین13 حیبرلین ها 15 جیبر لین ها و سنتز آنزیم 18 سایتو کنین ها 20 سایتو کنین ها . تقسیم سلولی .آغاز اندام پیری 20 اتیلن 22 اتیلن و فعالیت اکسین 23 اسید آبسیسیک 24 اسید آبسیسیک به عنوان یک بازدارنده 25 ذرت 25 رشد و نمو جوانه زنی ریشه ها ساقه و برگ گل آذین مراحل رشد پنبه  28 رشد ونمو جوانه زنی وسبز شدن سیستم ریشه ساقه و برگها تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای ساختن و به کار ا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

دانلود مقاله احداث باغ در اراضي شيبدار

احداث باغ در اراضي شيبدار فهرست مطالب مقدمه فرسايش خاك نقش هوموس و پوشش گياهي در جلوگيري از فرسايش خاك در اراضي شيبدار سكوبندي تراس هاي آبراهه اي انواع تراسهاي آبراهه اي تراسهاي آبراهه هاي با نيمرخ   V شكل تراسهاي آبراهه اي با نيمرخ نرمال روش ساختن تراسهاي آبراهه اي چگونگي پياده كردن طرح تراسهاي آبراهه اي روش نگهداري و مراقبت از تراسها تراسهاي سكويي يا پله اي تراسهاي سكويي قائم تراسهاي سكويي مايل روش تثبيت شيبهايي كه در آنها لغزش زمين...

ادامه مطلب

دانلود مقاله شترمرغ

دانلود مقاله شترمرغ

شترمرغ فهرست مطالب مقدمه: 1 1-  درباره شترمرغ: 2 2-  زيستگاه شترمرغ: 3 3-  تغذيه شترمرغ: 4 4-  توليد مثل: 5 5-  جابه‌جايي: 5 6-  پرورش شترمرغ: 6 7- كشتار شترمرغ: 6 8- مصارف شتر‌مرغ: 7 9- زمين پرورش: 10 10- كارگر: 10 11- گروههاي منطقه‌اي: 10 12- صنعت جهاني شترمرغ: 11 13- بازاريابي: 11 14- بازاريابي فرآورده‌هاي گوشتي: 12 15- خريداران: 12 16- پرنده‌هاي زنده: 12 17- مجوز: 13 18- سخن‌پاياني: 13 19- جداول 15 منابع  تحقيق 16 مقدمه: سابقه اهلي كردن حيوانا...

ادامه مطلب

دانلود مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت

دانلود مقاله مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت

مکانیسم تثبیت بیولوژیکی ازت فهرست مطالب مقدمه                              1 ارگانيسمها و روابط همزيستي در تثبيت ازت      4 آلي‌پرورهاي آزادزي                      6 نورپرورهاي آزادزي                      9 دي‌آزوتروفهاي هميار گندميان               13 لگومها                          15 همزيستي هاي اكتينوريزي                 20 همزيستي هاي نورپروري                   24 عامل ژنتيكي كنترل كننده                29 عوامل محيطي                 ...

ادامه مطلب

دانلود پروژه قارچ ویروسها

دانلود پروژه قارچ ویروسها

 قارچ ویروسها فهرست مطالب مقدمه                                         1 تاريخچه                                           2 دلايل نا شناخته ماندن آنها                                  2 كليات                                        3 مرفولوژي                                          7 انتقال                                        10 علائم                                          11 بيماري ويروسي در قارچ Agaricus bisporus                    1...

ادامه مطلب