بایگانی برچسب ها: پارامترهای اساسی در Cotها

دانلود مقاله ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer

دانلود مقاله ترانسفورماتور هاي جريان Current  transformer

 ترانسفورماتور هاي جريان Current  transformer فهرست مطالب ترانسفورماتورهای جریان 1 پارامترهای اساسی در Cotها 3 انواع ترانسهای جریان از نظر ساختمان 10 مشخصات الکتریکی ترانسهای جریان 13 ترانسفورماتورهای ولتاژ 14 خروج دستی ترانسفورماتورها جهت سرویس و تعمیرات 18 برقرار کردن ترانسفورماتور پس از پایان کار سرویس و تعمیرات  19 عملیات در پستهای فوق توزیع دارای با سبار 63 کیلو ولت21 بهره برداری از ترانسورماتورهای فوق توزیع 29 در پستهاي فشارقوي به منظو...

ادامه مطلب