بایگانی برچسب ها: پارامترهای موثر در کيفيت جوش

دانلود رایگان پارامترهای موثر در کیفیت جوش با روش زیرپودری

دانلود رایگان پارامترهای موثر در کیفیت جوش با روش زیرپودری

دانلود رایگان پارامترهای موثر در کیفیت جوش با روش زیرپودری (S.A.W) جوشکاری زیرپودری یکی از انواع فرآیندهای جوشکاری قوسی می باشد که از سال ١٩٢٠ میلادی با به کار گرفتن مفتول های فلزی در صنایع به کار گرفته شده است. منبع انرژی یا تولید حرارت در آن به وسیله قوس ایجاد شده از منبع جریان مستقیم و متناوب به وجـود آمـده و حفاظت حوضچه مذاب بوسیله پودر(فلاکس) مخصوص که پیشاپیش جلوی جوشکاری و الکترود بـه درز جـوش ریخته می شود انجام می گیرد. در این...

ادامه مطلب