بایگانی برچسب ها: پارامترهای موثر در کيفيت جوش

دانلود رایگان پارامترهای موثر در کيفيت جوش با روش زيرپودری

دانلود رایگان پارامترهای موثر در کيفيت جوش با روش زيرپودری

دانلود رایگان پارامترهای موثر در کيفيت جوش با روش زيرپودری (S.A.W) جوشکاري زيرپودری يکي از انواع فرآيندهاي جوشکاري قوسي مي باشد که از سال ١٩٢٠ ميلادي با به کار گرفتن مفتول هاي فلزي در صنايع به کار گرفته شده است. منبع انرژي يا توليد حرارت در آن به وسيله قوس ايجاد شده از منبع جريان مستقيم و متناوب به وجـود آمـده و حفاظت حوضچه مذاب بوسيله پودر(فلاکس) مخصوص که پيشاپيش جلوي جوشکاري و الکترود بـه درز جـوش ريخته مي شود انجام مي گیرد. در این...

ادامه مطلب