بایگانی برچسب ها: پارامترهي موثر در ترافيك

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات

بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات (با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی) فهرست مطالب: مقدمه۴ بخش اول -طرح مسئله۷ -اهمیت موضوع۸ بخش دوم:تصادفات -فصل اول:عامل انسانی۳۰ -فصل دوم:عامل راه۴۰ تقاطع‌های چراغ‌دار۶۳ انحراف از راه۱۰۱ -فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط۱۱۵ -فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف۱۲۲ بخش سوم:مسیر ایمن -فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز۱۳۶ -فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک۱۴۴ فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی۱۵۱ نتایج و پیشن...

ادامه مطلب

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات فهرست مطالب مقدمه ۴ بخش اول طرح مسئله ۷ اهمیت موضوع ۸ بخش دوم:تصادفات فصل اول:عامل انسانی ۳۰ فصل دوم:عامل راه ۴۰ تقاطع‌های چراغ‌دار ۶۳ انحراف از راه ۱۰۱ فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط ۱۱۵ فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف ۱۲۲ بخش سوم:مسیر ایمن فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز ۱۳۶ فصل دوم:پارامترهی موثر در ترافیک ۱۴۴ فصل سوم:الگوریتم‌های مسیر‌یابی ۱۵۱ نتایج و پیشنهادات ۱۶۶ منابع و مؤاخذ ۱۶۸...

ادامه مطلب