بایگانی برچسب ها: پارچه با نقش عقاب هاي متقارن

دانلود پروژه بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

دانلود پروژه بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی فهرست مطالب مقدمه 3 پيشگفتار 7 بيان مسئله: 14 هدف: 15 فصل اول 17 1-معرفي و شرح صحنه هاي حجاري هاي طاق بستان: 17 بخش 2- طرح و نقش جامه ها در صحنه شکار 25 بخش 4: 59 پوشاک زنان ايران از آغاز تا امروز 59 پوشاک بانوان ايران در دورة ساساني ها 59 فصل دوم 65 طرح و نقش پارچه هاي ساساني در نقاشي هاي ديواري ماوراء النهر 65 فصل سوم 71 معرفي و طبقه بندي پارچه هاي ساساني بر اساس نقوش آنها 71 1-ن...

ادامه مطلب