بایگانی برچسب ها: پارچه با نقش قلبي شکل

دانلود پروژه بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

دانلود پروژه بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی

بررسی مردم شناسی طرح ها و نقوش لباس ها و بافته های ساسانی فهرست مطالب مقدمه ۳ پیشگفتار ۷ بیان مسئله: ۱۴ هدف: ۱۵ فصل اول ۱۷ ۱-معرفی و شرح صحنه های حجاری های طاق بستان: ۱۷ بخش ۲- طرح و نقش جامه ها در صحنه شکار ۲۵ بخش ۴: ۵۹ پوشاک زنان ایران از آغاز تا امروز ۵۹ پوشاک بانوان ایران در دوره ساسانی ها ۵۹ فصل دوم ۶۵ طرح و نقش پارچه های ساسانی در نقاشی های دیواری ماوراء النهر ۶۵ فصل سوم ۷۱ معرفی و طبقه بندی پارچه های ساسانی بر اساس نقوش آنها ۷۱ ۱-نقش ...

ادامه مطلب