بایگانی برچسب ها: پارکهای جنگلی ایران

دانلود پروژه پارک چیتگر

دانلود پروژه پارک چیتگر

پارک چیتگر فهرست مطالب 1-مقدمه 2-  ضرورت تحقیق 3- کلیات مربوط به پارک جنگلی چیتگر 3-1- موقعیت و وسعت پارک 3-2- تارخچه پارک 3-3- آب و هوای پارک 3-3-1- درجه حرارت 3-3-2-بارندگی 3-3-3- باد 3-4- پستی و بلندی 3-5- ژئومورفولوژی 3-6- سنگ شناسی 3-7- خاک شناسی 3-8- هیدرولوژیچ 3-9- ترکی توده های درختی 3-10- ارزش تفریحی و تفریحگاهی و مسائل اقتصادی واجتماعی 4- عوامل مخرب پارک 4-1- عوامل مخرب غیر زنده 4-2- عوامل مخرب زنده 5-روش بررسی 5-1- روش آم...

ادامه مطلب